Global Storylines

Projekt "Rozšiřování participativní výuky a globálních témat na 1. stupni ZŠ metodou storylines" realizuje NaZemi ve spolupráci s Institutem výzkumu inkluzivního vzdělávání při Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Projekt finančně podporuje Česká rozvojová agentura.

Projekt Global Storylines "Obr od Bodláčí hory" umožňuje dětem prostřednictvím příběhu zažít a řešit problémy spojené s přijetím jinakosti.
Fotografie z projektu můžete zhlédnout ve fotogalerii.

EPIZODA 1 - Bodláčí hora
Poslední zářijový den jsme společně začali budovat dvě vesnice, druháci Kuchařovy Bodlákovice a
třeťáci se čtvrťáky Vesnici pod Bodláčí horou.

EPIZODA 2 - Lidé od Bodláčí hory
Vytvořili jsme si své postavy pro příběh a postupně je přijali za své. Vyrobili jsme si průkazy se jménem, věkem, rodinou, povoláním a zálibami. Díky rekvizitě, kterou si každý vybral, jsme se dostali do role a stali jsme se dospělými. Setkali jsme se s obyvateli sousední obce a vzájemně se seznámili.

EPIZODA 3 - Soutěž
Přihlásili jsme se do soutěže "Vesnice roku" a dávali jsme návrhy, čím vesnici zatraktivnit, abychom v soutěži uspěli. V živém vstupu do příběhu se na nás přijely podívat supervizorky Lenka z PdF MU a Kristy z NaZemi, která nám vstoupila do rolí statkářky a potom i starosty loňské vítězné vesnice, který nám přivezl formulář přihlášky do soutěže.

EPIZODA 4 - Obří problém
Jednoho rána se před školou objevily poházené popelnice, židle, smeták v křoví a mikina v trávě. Vesnicemi kolovaly zvěsti, že to udělal obr. Posbírali jsme důkazy a rozhodli se kontaktovat obrologa prof. OBRDr. Květoslava Kvítečka. Pomůže nám???

EPIZODA 5 - Obrolog
Konečně k nám přijel dlouho očekávaný odborník na obry. Obyvatelé obou vesnic se sešli na OÚ v Kuchařových Bodlákovicích a snažili se obrologa přimět ke spolupráci při řešení problému s obrem. Bohužel jsme se od tohoto "odborníka" nic nedozvěděli, takže si budeme muset nějak poradit sami.

EPIZODA 6 - Jak chytit obra
Obyvatelé obou vesnic vymýšleli plány, jak chytit obra. Některé byly docela humánní a počítaly s tím, že obra nějak zapojíme do života vesnice, ovšem některé vedly k definitivnímu zničení obra. Na příštím společném zasedání zastupitelstev jsme nad plány diskutovali a poté hlasovali o řešení problému s obrem.

EPIZODA 7 - Dopis od obra
Než jsme přistoupili k definitivnímu vyřešení problému s obrem, stala se věc, která zcela změnila naše plány: přišel dopis od obra! Na společném setkání jsme se rozhodli, že se s obrem setkáme.
Vytvořili jsme plán setkání a odepsali obrovi.

EPIZODA 8 - Setkání s obrem
Abychom se s obrem mohli setkat, museli jsme si ho nejprve vyrobit a pak také vymyslet otázky, které bychom obrovi rádi položili.
Setkali jsme se na Bodláčí hoře.

EPIZODA 9 - Jeden obr X dvě vesnice
Největší problém vznikl po setkání s obrem. Obyvatelé vesnic se nemohli dohodnout, se kterou z nich bude obr spolupracovat. Po bouřlivé diskusi padlo několik návrhů na řešení problému a pak jsme hlasováním vybrali variantu "obr se rozhodne sám".

EPIZODA 10 - Vyhlášení výsledků soutěže
Soutěž Vesnice roku dopadla výborně pro obě obce. Vesnice pod Bodláčí horou získala Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí, Kuchařovy Bodlákovice Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Oslava byla náramná.
Obr se neúčastnil. Asi chtěl mít svůj klid a stačilo mu, že ví, že za námi může kdykoli přijít.


copyright © 2012 - ZŠ Tvarožná


Kontakt

ZŠ Tvarožná
příspěvková organizace

664 05 Tvarožná 176
      
skola@skolatvarozna.cz 
skola.tvarozna@seznam.cz

IČO: 70875472
ID datové schránky: gb8mtn5
číslo bankovního účtu: 168100144/0300

 

Telefony:
731 117 814 ředitelka
603 229 099 ŠD, učitelky
731 650 706 ŠJ

 

Osoba pověřená pro účely GDPR:
Mgr. Miroslava Poštolková
tel.: 533 304 213
mob.: 774 149 350
e-mail: info@dsoslapanicko.cz


Aktuální dění

01.07.2020

Užijte si pohodové prázdniny!