Realizované projekty

Škola realizovala nebo je zapojena v následujících projektech:

EU peníze školám (projekt MŠMT ČR určený na zkvalitnění výuky)
Naše Tvarožná (vlastí projekt; vytvoření regionální učebnice vlastivědy a přírodovědy)
Babi, dědo, pojďte s námi do školy! (
vlastní projekt; zapojení seniorů obce do výuky dětí a vzdělávání seniorů v oblasti ICT)
Devatero příběhů roketnických (vlastní projekt; materiály na rozvoj čtenářské gramotnosti)
Ekopolis (projekt společnosti SCIO; výuková desková hra zaměřená na environmentální výchovu)
Multipolis (projekt společnosti SCIO; výuková desková hra zaměřená na multikulturní výchovu)
Zelený ostrov (projekt SEV Sluňákov; projektové vyučování zaměřené na environmentální výchovu)
Matematika s chutí (projekt ISEA a KALIBRO zaměřený na změnu třídního klimatu při výuce matematiky a rozvinutí aktivity žáků)
Global Storylines (projekt NaZemi nabízející moderní výukovou metodu, tzv. výuku příběhem)
Taktik (mezinárodní seminář pro žáky zaměřený na rozvoj matematických dovedností)
Ovoce a zelenina do škol (projekt EU zaměřený na vytvoření správných stravovacích návyků; ovoce a zeleninu dodává firma Bovys)
Zdravé zuby (komplexní celoplošný výukový program péče o chrup určený pro prevenci zubního kazu)
Minisčítání 2015 (projekt Českého statistického úřadu; snaha přiblížit žákům princip sběru, zpracování a využití statistických dat.
Recyklohraní (školní recyklační program, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů.)
Blíže k dětem (dotační program MŠMT zaměřný na podporu vzdělávání žáků a na spolupráci školy a rodičů)
Moderní formy výuky (projekt MŠMT zaměřený na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, zájmové vzdělávání žáků)

Charitativní projekty:
Sněhuláci pro Afriku
Mýdlo - hrdina dětí (UNICEF)


copyright © 2012 - ZŠ Tvarožná


Kontakt

ZŠ Tvarožná
příspěvková organizace

664 05 Tvarožná 176
      
skola@skolatvarozna.cz 
skola.tvarozna@seznam.cz

IČO: 70875472
ID datové schránky: gb8mtn5
číslo bankovního účtu: 168100144/0300

 

Telefony:
731 117 814 ředitelka
603 229 099 ŠD, učitelky
731 650 706 ŠJ

 

Osoba pověřená pro účely GDPR:
Mgr. Miroslava Poštolková
tel.: 533 304 213
mob.: 774 149 350
e-mail: info@dsoslapanicko.cz


Aktuální dění

01.07.2020

Užijte si pohodové prázdniny!