Aktuality

Zobrazit vše

plán ÚNOR

1.,  8. a 17. 2. jedeme bruslit na ledovou plochu Za Lužánkami. 2. 2. náš čeká výlet do Muzea Šlapanice.3. 2. jsou pololetní prázdniny.15. - 17. 2. máme lyžařský výcvik na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí.21. 2. se děti pobaví u Ranečku pohádek (1. a 2. ročník)23. 2. se žáci 4. a 5.

plán LEDEN

10. - 12.1. proběhne lyžařský výcvik na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí.17. 1. se uskuteční odložený klavírní koncert.17. 1. se od 16,30 uvidíme na třídních schůzkách. 31. 1. ukončíme 1. pololetí školního roku rozdáním výpisu vysvědčení.Pololetní jednodenní prázdniny jsou letos v pátek 3. února. 

Základní škola Tvarožná

Základní škola ve Tvarožné je v současné době škola s 1. stupněm základního vzdělávání, ve které se letos učí 81 žáků v pěti třídách aktivně a 3 se vzdělávají v zahraničí. Vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu. Každoročně organizujeme pobyt na škole v přírodě, lyžařský výcvik a výuku bruslení. Angličtina je zařazena do výuky od 1. do 5. ročníku, formou zájmového kroužku je možné se učit německy.

Do výuky zahrnujeme prvky moderní pedagogiky, alternativního vzdělávání (tvořivá škola, Dalton, Montessori, kooperativní učení...) s využitím názorných pomůcek. Věnujeme se přípravě žáků na víceletá gymnázia i žákům s potřebami podpůrných opatření.

K dětem přistupujeme individuálně s přihlédnutím k jejich potřebám a osobnostnímu vývoji. V naší škole panuje vstřícná a přátelská atmosféra. Žáky vedeme k samostatnosti, tvořivosti, ohleduplnosti, zodpovědnosti a toleranci jinakosti. Seznamujeme je s historií a tradicemi obce a kraje, ve kterém žijí.

Vzhledem k nižšímu počtu žáků je možné včas podchytit projevy rizikového chování. V rámci prevence nabízíme žákům spoustu mimoškolních aktivit uměleckého i pohybového zaměření i profesionálně vedené programy zacílené na kamarádství a sociální dovednosti.

Je zřejmé, že naše škola nemá kapacitu na to, aby se stala úplnou základní školou se všemi devíti ročníky, ale může výborně sloužit k nastartování dětí k celoživotnímu vzdělávání, které se v současné době jeví jako naprosto nezbytné.

Škola je zapojena do těchto projektů