Aktuality

Zobrazit vše

PLÁN na květen

3., 10. a 17. května si předškoláci vyzkouší HRU na školu. Ve středu 4. 5. se uskuteční výtvarné dílničky pro rodiče a děti od 16.00.

PLÁN na duben

V pátek 1. 4. není svátek ale apríl.V pondělí 4. 4. se dozvíme, kdo soutěžil a vyhrál v Knižní šifře 2022 a vyhlásíme soutěž o NEJ kraslici roku 2022. Ve středu 6. 4. proběhne od 14.00 zápis do 1. ročníku ZŠ Tvarožná.8. 4. si dopoledne zpestříme výukou country tanců. 20. 4. se uvidíme od 16.

Základní škola Tvarožná

Základní škola ve Tvarožné je v současné době škola s 1. stupněm základního vzdělávání, ve které se letos učí 81 žáků v pěti třídách aktivně a 3 se vzdělávají v zahraničí. Vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu. Každoročně organizujeme pobyt na škole v přírodě, lyžařský výcvik a výuku bruslení. Angličtina je zařazena do výuky od 1. do 5. ročníku, formou zájmového kroužku je možné se učit německy.

Do výuky zahrnujeme prvky moderní pedagogiky, alternativního vzdělávání (tvořivá škola, Dalton, Montessori, kooperativní učení...) s využitím názorných pomůcek. Věnujeme se přípravě žáků na víceletá gymnázia i žákům s potřebami podpůrných opatření.

K dětem přistupujeme individuálně s přihlédnutím k jejich potřebám a osobnostnímu vývoji. V naší škole panuje vstřícná a přátelská atmosféra. Žáky vedeme k samostatnosti, tvořivosti, ohleduplnosti, zodpovědnosti a toleranci jinakosti. Seznamujeme je s historií a tradicemi obce a kraje, ve kterém žijí.

Vzhledem k nižšímu počtu žáků je možné včas podchytit projevy rizikového chování. V rámci prevence nabízíme žákům spoustu mimoškolních aktivit uměleckého i pohybového zaměření i profesionálně vedené programy zacílené na kamarádství a sociální dovednosti.

Je zřejmé, že naše škola nemá kapacitu na to, aby se stala úplnou základní školou se všemi devíti ročníky, ale může výborně sloužit k nastartování dětí k celoživotnímu vzdělávání, které se v současné době jeví jako naprosto nezbytné.

Škola je zapojena do těchto projektů