Drobečková navigace

O škole > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola Tvarožná, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Tvarožná
Tvarožná 40
664 05 Tvarožná

Základní účel zřízení - školní (předškolní) vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • ZŠ, Družina, Jídelna

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola Tvarožná, příspěvková organizace
  Tvarožná 176,
  664 05 Tvarožná

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola Tvarožná, příspěvková organizace
  Tvarožná 176,
  664 05 Tvarožná

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  8:00 - 13:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  mobilní telefon: +420 731 117 814 (ředitelka), +420 603 229 099 (školní družina), +420 731 650 706 (školní jídelna)

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.skolatvarozna.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola Tvarožná, příspěvková organizace
  Tvarožná 176,
  664 05 Tvarožná

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna *odkaz na stránku Elektronická podatelna pokud je*.

  Další elektronické adresy:

  skola@skolatvarozna.cz

 • 4.8 Datová schránka

  gb8mtn5

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 168100144/0300

6. IČO

70875472

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: skola@skolatvarozna.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): gb8mtn5

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola Tvarožná, příspěvková organizace Tvarožná 176, 664 05 Tvarožná

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době není Základní škole Tvarožné, příspěvkové organizaci poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.