Historie školy

Zásluhou našich předků byla Tvarožná mezi vesnicemi, které již v 18. století pamatovaly na vzdělávání svých dětí. Jak zaznamenávají kroniky, byla první školní budova ve Tvarožné vybudována již před rokem 1710 v místech dnešního obecního úřadu. Do tvaroženské školy chodily v té době i děti z Velatic, Horákova, Mokré a Holubic. Škola měla jednu třídu a chodilo do ní 122 žáků.
V roce 1880 byla škola rozšířena o poschodí a měla tři třídy. V té době bylo zapsáno přes 250 žáků, ale mnoho z nich často chybělo, protože v létě museli pomáhat rodičům na poli a v zimě ti nejchudší neměli boty ani kabát, aby mohli přijít do školy.
Školní budova nebyla v dobrém technickém stavu, byla vlhká a napadená dřevomorkou, a nestačila ani svou velikostí. A tak tehdejší představitelé obce a patron školy hrabě Belcredi rozhodli o stavbě nové školní budovy, a to na novém místě, na panském pozemku u kostela.
Zhotovení plánů a rozpočtu bylo zadáno L. Jungmanovi, staviteli z Brna. Plány byly v srpnu 1910 dokončeny a komisí okresního hejtmana schváleny. Komise také určila, že v nové školní budově budou 4 třídy, 2 kabinety, byt pro učitele ženatého a světnice pro svobodného a ve staré škole že zůstane byt nadučitele, světnice pro mladšího učitele a v přízemí obecní kancelář a hasičské skladiště. Celkový rozpočet činil přibližně 80 tisíc korun. Stavba byla zahájena v březnu roku 1911 a již 20. listopadu téhož roku se v ní začalo vyučovat.
V průběhu sta let prošla budova různými úpravami. Byla do ní zavedena elektřina, voda, plyn a zmodernizováno vybavení, a tak dětem a jejich učitelům slouží dodnes.
Kdybychom se podívali zpátky, kolik do tvaroženské školy chodilo dětí, tak nejvíce jich bylo v šedesátých letech 20. století, kdy měla škola přes 360 žáků ve dvanácti třídách devíti ročníků. Do budovy školy se všichni nevešli, a tak se směnovalo (jednotlivé třídy chodily jeden týden na ráno a druhý na odpoledne) a vyučovalo se také v budově obecního úřadu a v budově kina. Do školy v té době chodily děti z Tvarožné, Blažovic, Velatic, Horákova a Mokré. Po otevření nové školy v Mokré v roce 1974 se počet žáků zmenšil na 177 a škola vzdělávala děti jen z Tvarožné a Blažovic. Výrazná změna přišla v roce 1979, kdy byla zrušena úplná škola a ve Tvarožné zůstala pouze málotřídní škola pro žáky 1. stupně ZŠ. Děti z Blažovic se staly žáky školy ve Šlapanicích a starší děti z Tvarožné začaly dojíždět do školy v Pozořicích. V současné době má tvaroženská škola 50 - 70 dětí ve čtyřech třídách pěti ročníků.

V rámci oslav 100. výročí otevření nové školy vznikla počítačová prezentace obsahující dostupné fotografie všech žáků vycházejících z naší školy. Pokud byste o toto CD měli zájem, napište nám nebo se zastavte v kanceláři školy.


copyright © 2012 - ZŠ Tvarožná


Kontakt

ZŠ Tvarožná
příspěvková organizace

664 05 Tvarožná 176
      
skola@skolatvarozna.cz 
skola.tvarozna@seznam.cz

IČO: 70875472
ID datové schránky: gb8mtn5
číslo bankovního účtu: 168100144/0300

 

Telefony:
731 117 814 ředitelka
603 229 099 ŠD, učitelky
731 650 706 ŠJ

 

Osoba pověřená pro účely GDPR:
Mgr. Miroslava Poštolková
tel.: 533 304 213
mob.: 774 149 350
e-mail: info@dsoslapanicko.cz


Aktuální dění

01.07.2020

Užijte si pohodové prázdniny!